Er bestaat sinds kort een doorwerk CAO die arbeidsvoorwaarden regelt voor werknemers ouder dan 65 jaar. Deze CAO heet Doorwerk-cao 2008 en kent een looptijd van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.   

Toepasselijkheid van de CAO
De CAO geldt voor ondernemingen welke niet voorziet in een arbeidsdeelname vanaf 65-jarige leeftijd en die als lid zijn aangesloten bij VDWG (werkgeversorganisatie van Doorwerkgevers). Dit betekent dat de CAO niet zomaar toegepast kan worden door iedere onderneming. Een voorwaarde is dat de werkgever die de CAO wenst toe te passen lid is/ wordt van de werkgeversorganisatie VDWG. Zie voor meer informatie hierover http://www.serniorwerkt/nl 

Belangrijkste uitgangspunten van de CAO
Kenmerk van deze CAO is dat de oudere werknemers met ruime ervaring in hun vakgebied op een flexibele wijze behouden kunnen blijven voor de arbeidsmarkt.  

Flexibiliteit
De werknemers boven de 65 jaar mogen contracten aangeboden krijgen van 3 maanden, welke eindeloos verlengd mogen worden. Dit is een groot verschil met werknemers onder de 65 jaar, immers daarvoor geldt dat zij bij meer 3 aaneengesloten contracten, recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd.Dit betekent dat werknemers boven de 65 jaar middels deze CAO minder beschermt zijn door het arbeidsrecht dan andere werknemers. Werkgevers kunnen met deze flexibiliteit blij zijn, omdat het risico op ziekte van een 65 plusser nog zeer slecht verzekerbaar is. Met een keten van tijdelijke contracten voorkomt u dus een langdurige doorbetalingsverplichting (immers normaliter twee jaar). Deze CAO brengt dus minder risico’s voor werkgevers met zich mee, zodat zij het ‘oude goud’ in kunnen zetten in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. De bedoeling van deze CAO is dan ook dat 65 plussers gemakkelijker ingezet kunnen worden als zij dat wensen.