Vrijgesteld van werk, hoe omgaan met opbouw/afbouw verlofuren?

1 van onze medewerkers is voor 8 maanden vrijgesteld van werk tot einde arbeidsovereenkomst. Einde arbeidsoverereenkomst nav ontslagvergunning van het UWV. Het loon is in deze periode normaal doorbetaald. Medewerker is in deze periode van 8 maanden 4 weken met verlof geweest (niet aangevraagd bij leiding gevende overigens). Moeten wij over de 8 maanden nu wel of geen opgebouwde verlofuren uit gaan betalen? Ofwel is er sprake van opbouw en afbouw in deze periode van vrijstelling van werk. Zo niet,mogen wij het teveel aan genoten uren in deze periode van 8 maanden inhouden op het saldo verlofuren dat medewerker had voordat er vrijstelling van werk was. Het gaat hier om een substantieel bedrag dus juistheid van uitvoering richting de medewerker is vereist.

Gesteld 24-08-2011 | Topic: Verzuim
vraag beantwoorden vraag doorsturen

Antwoorden (23)

Erik De Vries - 24 augustus 2011 23:23

Vrijstelling van werkzaamheden komt voor risico van de werkgever. Als met de werknemer geen afspraken zijn gemaakt over de opbouw van verlofuren, dan worden deze op grond van de wet 'gewoon' opgebouwd. Aan het einde van de arbeidsovereenkomst moet een eindafrekening worden opgemaakt inclusief de verlofuren. Dan kan er nog discussie bestaan over de dagen dat de werknemer met vakantie is gegaan. Heeft de werknemer zich naar aanleiding van de vrijstelling beschikbaar gehouden voor werk dan zou wellicht gesteld kunnen worden dat de vakantiedagen in mindering komen op het totaal van de verlofuren.

Worden de dagen niet betaald, dan zal de werknemer indien hij meent aanspraak te hebben op de uren wellicht zelfs zover moeten gaan dat hij een rechtszaak start; dan wordt het een kosten-batenanalyse.

Erik de Vries juripal.nl

Geert Peulings - 15 september 2011 11:55

De vraag over de opbouw is door Erik afdoende beantwoord. Dat de medewerker "op vakantie is gegaan" zegt helemaal niet dat hij ook dagen heeft opgenomen, hij is immers vrijgesteld van werk. Hij neemt toch ook als hij in dagdienst werkt geen verlof op als hij in het week-end op de camping zit.

Ten aanzien van vrijstelling van werk dienen wg en wn zich te realiseren dat wanneer deze vrijstelling van werk plaatsvindt voorafgaande aan een ontslag en een mogelijk recht op WW, UWV de eerste dag van vrijstelling hanteert als de ontslagdatum. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de duur als de hoogte van de WW. WN kan dan geholpen worden met een verklaring door wg dat ook in die periode wel werkzaamheden zijn verricht. Zie ook http://www.peulingsconsult.nl.